Patrona Halil İsyanı Niçin Çıktı ve Sonucu (1730):

İran savaşlarındaki başarısızlıklar ve halkın savaşın getirdiği ağır vergiler altında ezilmesine karşın, yöneticilerin lüks ve israf içinde yaşaması, esnaf ve yeniçerilerin Patrona Halil önderliğinde ayaklanmalarına neden olmuştur.

İsyancıların isteği üzerine dönemin sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa öldürülmüş, III. Ahmet tahttan indirilmiştir. İsyancıların dönemin eğlence sembollerinden lale bahçeleriyle birçok köşkü yağmalamış ancak matbaa gibi yeniliklere dokunmamışlardır.

Bu durum halkın yeniliklerden çok, zevk, eğlence ve israfa dalan yönetime karşı tepkili olduğunu gösterir.