Pasarofça Antlaşması’nın Önemi

  • Orta Avrupa ve Balkanlardaki en önemli merkezlerden biri olan. Belgrad’ın kaybedilmesi, bu bölgede dengelerin. Osmanlı Devleti aleyhine değişmesine neden olmuştur.
  • Osmanlı Devletinin yeni toprak kayıpları yaşaması kaybettiği yerleri geri atma ümidini azaltmış, elindeki toprakları koruma politikasının gelişmesine etki etmiştir.
  • Osmanlı Devleti, Avrupa’nın üstünlüğünü kabul etmiş, Avrupa’yı daha yakından tanıma çabası içerisine girmiş ve “Lale Devri” başlamıştır.

Pasarofça Antlaşması’nın Maddeleri

  • Belgrad, Temeşvar ve Banat dahil Macaristan’ın büyük bir bölümü Avusturya’ya bırakıldı.
  • Arnavutluk, Hersek ve Dalmaçya kıyıları Venedik’e bırakıldı.
  • Mora Osmanlı Devletine bırakılmıştır.

Pasarofça Antlaşması’nın Sonucu

  • Toprak kazanmak düşüncesiyle başlatılan savaş toprak kayıplarına neden oldu.
  • Karlofça Antlaşması elden çıkan Mora geri alınsa da Belgrat gibi stratejik bir öneme sahip olan bir kale kaybedildi.
  • Balkanlarda güç dengelerinde değişmeler meydana geldi. Orta Avrupa’daki Osmanlı hâkimiyeti ve mevcudiyetinde sıkıntılar otaya çıkmaya başladı. Belgrat’ın kaybedilmesi ile Avusturya’ya Balkanlara giden yol açılmış oldu.