Paranın Tarihi Hakkında Kısa Bilgi:

Lidyalıların insanlık kültür ve uygarlığına kazandırdığı para, ister metalden, isterse kâğıttan imal edilmiş olsun, insan hayatına adeta damgasını vuran en önemli sembollerden biridir.

Kâğıt icat edilmeden evvel, deniz kabuğundan, kıymetli metallere varıncaya değin çeşitli mallar, takas aracı olarak kullanıldı. Tarihteki ilk madenî para basımı MÖ 7. yüzyılda Anadolu ’da, Lidyalılar tarafından gerçekleştirildi. Dünyanın ilk büyük darphanesi, Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane ’de kuruldu.

MÖ 118 yılında deri parayı kullanmaya başlayan Çinliler, MÖ 806 yılında da ilk kâğıt parayı kullanmaya başladılar. Balat’ta kâğıt paraların basılması ve kullanılması 17. yy. sonlarına rastlıyor. Osmanlı Devleti’nde ilk kâğıt paralar Abdülmecit tarafından 1840 yılında “kaime” adıyla çıkarıldı. Matbaada basılmayan ve elle yapılan bu paraların her birine resmî mühür vurulurdu.

Osmanlı yönetimi; 1842 yılından itibaren matbaada para basmaya başladı. Cumhuriyetin ilk zamanlarında kâğıt para basılmadığı için 1927 senesinin sonuna kadar bu paralar geçerli oldu.