• Başlangıç paraleli Ekvatordur.
 • 90 kuzey 90 güney olmak üzere toplam 180 paralel dairesi bulunmaktadır.
 • Paraleller Dünyanın çevresinde olduğu varsayılan hayali çemberlerdir.
 • İki paralel arası Dünyanın her yerinde 111 km’dir. Ancak. paralellerin çevre boyu Ekvatordan kutuplara doğru kısalır. Kutup noktalarında ise sıfır halini alır. Paralel boylarındaki kısalma, düzenli değildir. Bunun nedeni Dünyanın geoid şeklinde olmasıdır. Eğer Dünya tam bir küre olsaydı 45° enleminin boyu ekvatorun yarısı olurdu. Ancak gerçekte 60° enlemi. Ekvatorun yarısı kadardır.
 • Enlem değerlerini tespit etmek için paralellerin arası öncelikle 60 dakikaya, her dakika da kendi içinde 60 saniyeye bölünmüştür.
 • Paraleller doğu-batı doğrultusunda uzanırlar ve birbirlerini kesmezler.
 • Bazı enlemlerin özel isimleri vardır.
 • 0°C – Ekvator
 • 23°27’K – Yengeç Dönencesi
 • 23°27’G – Oğlak Dönencesi
 • 66°33’K – Kuzey Kutup Dairesi
 • 66°33’G – Kuzey kutup Dairesi
 • 90°K – Kuzey kutup noktası
 • 90°G m Güney kutup noktası
 • Paralel değerleri yukarı doğru büyüyorsa Kuzey Yarımküre, küçülüyorsa Güney Yarımküredir.
 • 90° paralelleri nokta halindedir.
 • Ekvatorla dönenceler arası “Alçak enlemler”, dönencelerle kutup daireleri arası “Orta enlemler”, kutup daireleri ile kutup noktaları arası “Yüksek enlemler” olarak tanımlanır.

Önemli Not: Paraleller tam sayı değerlerini ifade etmekte kullanılır. Enlem ise bir yerin Ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değerdir.