Oğuzların Kayı boyuna mensup olan Osmanoğulları, Malazgirt Savaşı‘nı takip eden dönemde Anadolu’ya girmiş, önce Ahlat’a, daha sonra da Ankara yakınlarındaki Karacadağ civarına yerleştirilmiştir.

Burada da bir süre kalan aşiret, Bizans sınırına doğru ilerleyerek Bilecik yakınlarındaki Söğüt, Domaniç yörelerini yurt edinmiştir.

Osmanoğullarının kurduğu uç beyliği, Kösedağ Savaşı‘ndan sonra ortaya çıkan parçalanmış siyasi yapı içinde Anadolu beyliklerinin en güçsüz olanlarından biri idi. Buna rağmen kısa zamanda örgütlenmesini tamamlamış ve planlı fetih hareketlerine girişmiştir.

Beylik Osman Bey döneminde 1291’e kadar, diğer Anadolu beyliklerinden birisi olan Çobanoğullarına bağlı olarak yaşamıştır.

Osmanlı Beyliği bağımsızlıktan İstanbul’un fethine kadar geçen dönemde önemli bir coğrafyayı egemenliği altına almıştır. Kuruluş Dönemi olarak nitelendirilen ve yaklaşık 150 yıl süren bu dönemde gerçekleştirilen hızlı ve kararlı yayılışta bir takım faktörler etkili olmuştur.