Kutsal İttifak Nedir – Kutsal İttifak Hakkında Kısa Bilgi:

2. Viyana bozgunundan sonra Osmanlı’nın da yenilebileceğini gördükleri için iyice cesaret bulan Avrupalı Hıristıyan devletler, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki varlığını tamamen ortadan kaldırmak amacıyla Papanın da gayretleri neticesinde Kutsal İttifak’ı oluşturmuştur. Bu ittifaka Avusturya, Lehistan, Venedik, Malta ve Rusya katılmıştır. (1683)

Kutsal İttifak ile Osmanlı Devleti arasındaki savaşlar 16 yıl boyunca devam etmiş olup Osmanlı Devleti bu devletlerde mücadele ettiği bütün cephelerde yenilmiştir. Ve nihayet Saklankamen ve Zata seferlerindeki ağır yenilgiler sonucunda ise savaşacak gücü kalmayan Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kalmıştır. Böylece Taraflar arasında Karlofça Antlaşması imzalanmıştır.