Osmanlıların Rumeli’deki İskan Politikası: Osmanlıların Rumeli’deki iskân politikasının temel amacı, fethedilen yerlere Anadolu’dan getirilen Türkmenleri yerleştirip, bölgenin Türkleşmesini, elde tutulmasını ve savunulmasını kolaylaştırmaktır.

İskan yapılırken dikkat edilen noktalar:

  • Öncelikle konar – göçer, Yörük ve tatarların iskânı yapılır, böylece onların yerleşik hayata geçmesi sağlanırdı.
  • Bir yerden göçmen alınırken o bölgenin ekonomik ve toplumsal dengesinin bozulmamasına dikkat edilirdi.
  • Göçmenler iskân yerinin özelliklerine uygun bölgelerden seçilir, böylece hem iskân kolaylaştırılır hem de göçmenlerin benzer koşullar nedeniyle yeni hayatlarına uyumu sağlanırdı.
  • Aralarında anlaşmazlık olan ailelerden biri göçmen seçilir, böylece anlaşmazlık nedeni ortadan kaldırılırdı.
  • Göç edilen bölgede herkese ihtiyacı olan malzeme verilir, vergi muafiyeti getirilir buna karşı geçerli nedeni olmadan geri göç yasaklanırdı. Böylece dengeler korunurdu.
  • İskân işlemi bir seferde yapılmaz aralıklarla tekrarlanırdı. Osmanlıların yaklaşık yüz elli yıl süren iskân politikası sonucunda Balkanların önemli bölümü Türkleşmiştir.