Osmanlı Denge Politikası İlk Hangi Padişah Zamanında Olmuştur:

Fransa’nın Mısır’ı işgali ve devletin eski gücünü kaybettiğinin görülmesi, Osmanlı Devletinin dış politikada yalnız başına hareket edemeyeceğini ortaya Çıkardı. Osmanlı Devleti, III. Selim‘den itibaren 1. Dünya Savaşı‘nın sonuna kadar varlığını sürdürebilmek için denge politikası şeklinde ifade edilen bir diplomasi ile hareket etmiştir. Buna göre, milletler arası platformdaki denge ve dengesizlikleri lehte değerlendirerek elde edilebilecek azami faydayı sağlamak ya da uğranılabilecek en az zararla atlatabilmektir. Osmanlı Devleti ilk olarak Ruslara karşı Fransa ve İngiltere ile ittifak yapmış, Mısır bunalımı gibi olaylarda Fransa’ya karşı Rusya’nın desteğini almıştır. XIX. yüzyılın ortalarından itibaren ise İngiltere, Fransa ve Rusya’ya karşı Almanya’nın desteğini almıştır.

Osmanlı Devleti‘nin, Avrupa devletleri ile yaptığı ittifakların süresini, güçlü devletlerin çıkarları belirlemiştir. Osmanlı Devleti, her gelişmede farklı ittifak arayışlarına girmek zorunda kalmıştır.