– Küçük bir uç beyliği olduğu zamanlarında iken, çok kısa bir sürede dünya devleti haline gelmişlerdir.
– Türk devletleri içerisinde en uzun süre hüküm süren devlet olmuştur.
– Osmanoğulları hanedanı en müddet iktidarda kalan aile olmuştur.
– Genel Türk tarihinde bilinenin zıttına Osmanlılar merkeziyetçi yönetim tarzına büyük önem vermişlerdir.
– Üç kıtaya hakim olmuşlardır.
– Çok uluslu bir devlet oluşturmuşlardır.
– Bilhassa Avrupa tarihini etkilemişlerdir.