Osmanlı Bizans Savaşları: Osman Bey Dönemi’nde Bizans topraklarına yönelik olarak batı ve kuzeye doğru gerçekleştirilen akınlarla, tekfurların idaresindeki kasaba ve şehirler ele geçirilmeye çalışılmıştır.

Bu anlamda İnegöl, Yenişehir, Bilecik, Yarhisar fethedilmiş, İzmit’e yaklaşılmaya çalışılmıştır. Beyliğin merkezi 1299’da Bilecik’e taşınmış ve bağımsızlık ilan edilmiştir.

KOYUNHİSAR SAVAŞI: Osmanlı ilerleyişi karşısında harekete geçen Bizans ordusu, 1302’de yapılan “Koyunhisar Savaşı” ile mağlup edilmiştir. Bu savaş Bizans’la Osmanlılar arasındaki ilk önemli savaş olarak bilinir.

Osman Bey önemli bir merkez olan Bursa’yı ele geçirmeye çalışmış, ancak başarılı olamamıştır.

Orhan Bey Dönemi’nde Bizans’a yönelik fetih politikası sürdürülmüş, 1326 yılında Bursa Osmanlı egemenliği altına alınarak devlet merkezi haline getirilmiştir.

PALEKANON SAVAŞI: Osmanlıların İznik’i kuşatması üzerine harekete geçen Bizans ordusu ile 1329’da “Palekanon (Maltepe) Savaşı” yapılmıştır.

Bizans’ın yenilgiye uğratıldığı bu savaş ile birlikte Kocaeli Yarımadası’nın büyük bölümünü fetheden Osmanlılar Karadeniz’e ulaşmıştır.

İznik ve ardından İzmit’in fethedilmesiyle Kocaeli Yarımadası tamamen Osmanlı egemenliğine girmiştir.

Karesioğulları Beyliği Ortadan Kaldırılıyor

Karesioğulları Beyliği’nin 1345’te ortadan kaldırılmasına bağlı olarak Marmara Denizi’nin güney kıyısında Çanakkale’ye kadar uzanan bölge Osmanlı egemenliğine alınmıştır.

  • Karesioğulları Osmanlı egemenliğine giren ilk Anadolu Türk beyliğidir. Ankara Savaşı‘ndan sonra yeniden bağımsız olmamıştır.
  • Karesi donanması Osmanlı donanmasının temelini oluşturmuştur.
  • Karesi devlet adamları Osmanlı devlet yönetiminde görev almışlardır.