Kuruluş döneminde Bey, Gazi, Çelebi, gibi unvanlar, sonradan da Hünkar, Padişah, Han, Hakan, unvanlarını kullandılar. Sultan unvanını ilk kullanan I. Murat olmuştur. Yavuz döneminden itibaren Osmanlı padişahları Halife- Padişah konumunda olmuşlardır. 1774 Küçük Kaynarca Anlaşmasından sonra halife unvanı da kullanılmaya başlanmıştır.

Osmanlı Padişahlarının Başlıca Görevleri:

– Divanda başkanlık etmek (Fatih Dönemi’nde bu görev sadrazamlara bırakıldı.).
– Ordulara komuta etmek
– Büyük devlet adamlarını atamak.
– Savaş ve barışa karar vermek
– Padişahlar bu işlere karar verirken, Şeyhülislamdan fetva almak teamül gereğiydi.