Osmanlı Devleti’nde Defterdar, maliye ve ekonomiden sorumlu divan üyesidir. İlk mali düzenleme I. Murat zamanında yapılmıştır. Osmanlıda ilk resmi bütçe Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından yapılmıştır (XVI. yy.). Defterdarların sayısı II.Beyazıt döneminde ikiye çıkarıldı (Rumeli ve Anadolu defterdarlığı). Osmanlıda ilk para Osman Bey Dönemi’nde, ilk altın para Fatih Dönemi’nde, ilk kâğıt para (Kaime) ise Tanzimat Devri’nde Abdülmecit Dönemi’nde basılmıştır. Osmanlı Mâliyesinin Temel Gelirleri Şunlardır:

– Şer’i vergiler
– Örfi vergiler
– Gümrük vergileri
– Orman, maden ve tuzla gelirleri
– Bağlı devletlerin ödediği vergiler
– Savaş ganimetlerinin beşte biri
– Müsadere malları