Osmanlı Dönemi Türk- Amerikan Ticari İlişkileri – Kısaca:

Amerika ile Osmanlı Devleti arasındaki İlişkilerin başlaması XIX. yüzyılın başlarına rastlamaktadır, ABD gelişen sanayisiyle artan üretimini yeni pazarlara sürmeyi hedeflerken, Osmanlı Devleti ise kendine müttefik bulmakta zorlandığından ABD ile yakınlaşmayı önemsemiştir.

Osmanlı Devleti ve Amerika arasındaki ilişkiler ticaret ile başlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri Akdeniz’deki ticaret içerisinde yerini almak istediğinden Osmanlı Devleti ile ilişki kurmayı önemsemiştir.

ABD, Osmanlı Devleti ile 1830 yılında imzalanan ticaret atlaşmasına kadar, başka ülkelere vergi ödeyerek Akdeniz’e girebilmiştir. Cezayir, İngiltere gibi devletlere vergi ödeyerek Akdeniz’de ticaret yapabilen ABD, Osmanlı Devleti ile 1830 yılında dokuz maddeden oluşan bir antlaşma imzalayarak, aracısız bir şekilde Osmanlı Devletinin topraklarında ve karasularında ticaret yapmaya başlamıştır.

OsmanlıABD ilişkilerindeki bir diğer önemli konu da Osmanlı Devletinden ABD‘ye yapılan göçler olmuştur.