• Orta Çağ (M S. 37S – MS. 4-453) arasını kapsar.
  • Kavimler Göçü’nden İstanbul’un fethine kadar -geçen süredir.
  • Siyasi alanda dünyada yeni gelişmeler yaşanmıştır. Avrupa’da merkezi krallıkların zayıfladığı Feodalite (Derebeylik) rejiminin güçlendiği dönemdir.
  • Bu dönemde Tek Tanrılı dinlerin (Hıristiyanlık, İslamiyet) toplumlar ve devletler üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
  • İslam dininin ortaya çıkıp yayılması ve Hıristiyanların kutsal saydığı yerlerin ele geçirilmesi Haçlı Seferleri’nin nedenlerinden biri olmuştur.
  • Haçlı Seferleri sonucunda Batı – Doğu dünyası arasında kültürel etkileşim olmuş, bu seferler sonraki dönemleri etkileyecek birçok gelişmeye zemin hazırlamıştır.
  • Bu dönemde ticaretin önemi daha da artmıştır. İpek ve Baharat Yolları en önemli ticaret yolları olmuştur.
  • Bu dönemde demokratik gelişmeler de görülmüştür. (1295 Magna Carta)