Orhan Bey, uzun süre kuşatma altında bulunan Bursa’yı fethettikten sonra beyliğin merkezini Bilecik’ten Bursa’ya taşımıştır (1326)

Palekanon (Maltepe) Savaşı (1329)

Bursa’nın alınmasından sonra Kocaeli Yarımadasındaki etkinliklerini giderek artıran Osmanlılar, Bizans’la hâkimiyet mücadelesine girmiş ve 1329’da yapılan Palekanon Savaşı’nda önemli bir zafer kazanmışlardır.

Palekanon Zaferi’nden sonra İznik fethedilmiş ve Bizans’a karşı yapılacak seferlerde üs olmak üzere merkez yapılmıştır. Orhan Bey döneminde Gemlik ve İzmit fethedilerek Kocaeli Yarımadası’nın fethi tamamlanmış böylece Bizans’ın Anadolu’daki varlığı sona erdirilmiştir.

Osmanlılar Bizans karşısında daha başarılı olmak amacıyla denizcilik alanında gelişmek zorunda olduklarını görmüş, Çanakkale Boğazı’na ulaşmak ve Marmara Denizi’ne egemen olabilmek amacıyla, iç karışıklıklar yaşayan Karesi Beyliği’ni hâkimiyetleri altına almışlardır.

Karesi Beyliği’nin alınmasıyla Güney Marmara kıyıları Osmanlı toprağı haline getirilmiş, denizcilik faaliyetleri başlamış ve Rumeli’ye geçilmesi kolaylaşmıştır.

Orhan Bey döneminde Ankara da ele geçirilmiş (1354) böylece Kızılırmak ve Sakarya arasındaki bölgede Osmanlı hâkimiyeti sağlanmıştır.

Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede büyümesinde,

 • Bizans sınırında elverişli bir coğrafyada kurulması
 • Merkeziyetçi anlayışın benimsenmesi
 • Beyliğin yetenekli hükümdarlar tarafından yönetilmesi
 • Türk beylikleri arasındaki mücadelelere katılmaması, hatta askeri seferlerde onlardan destek alınması
 • Adaletli ve hoşgörülü bir politika (istimalet) izlenmesi
 • Türkmen göçleri sayesinde güç kazanılması
 • Bizans’a karşı gaza düşüncesiyle mücadele edilmesi
 • Başarılı bir iskan (nüfus yerleştirme) siyaseti uygulanması
 • Ahi örgütlerinin desteğinin alınması
 • Anadolu, Balkanlar ve Bizans’ta karışıklıkların olması
 • Avrupa’nın önemli devletleri arasında uzun süren mücadeleler olması (Yüzyıl Savaşları) gibi nedenler etkili olmuştur.

Rumeli’ye Geçiş;

Osmanlıların büyüdüğü dönemde Bizans taht kavgaları yaşamaktadır. Bu mücadelelerde Bizans tahtına çıkmak isteyen Kantakuzen Orhan Bey’in desteğiyle imparator olmuş böylece, Sırp ve Bulgar tehtidinden kurtulmuştur.

Bu dönemde Orhan Bey, oğlu Süleyman Paşa’yı Bizans’a yardıma göndermiştir. Süleyman Paşa Edirne’de kuşatılan Kantakuzen’nin oğlunu kurtardıktan sonra Bizans tarafından Osmanlılara verilen Gelibolu’daki Çimpe Kalesi’ne asker bırakmış böylece Rumeli fetihleri için bir üs elde edilmiştir.

Orhan Bey’in esas politikası Rumeli’ye yerleşmektir. Bu amaçla oğlu Süleyman Paşa’yı görevlendirmiştir. O da Rumeli’de Bolayır ve Tekirdağ’a kadar olan yerleri ele geçirmiş ve buralara Anadolu’dan getirilen Türkmenleri yerleştirmiştir.