İnsanlar tarih boyunca farklı dinlere inanmışlardır. Bu durumun başlıca nedenleri şunlardır:

► İnsanların farklı ırk, dil, kültür, gelenek, örf, adet ve ahlak kurallarının olması
► İnsanların farklı bölge ve kıtalarda yaşamaları
► Yüce Allah’ın Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e (s.a.v) kadar birçok peygamber göndermiş olması
► Peygamberlerin getirdiği kuralların bazı insan ve toplumlarda farklı algılanması
► Bazı toplumlarda haksızlık ve kötülüklerin yaygınlaştığı dönemlerde bilge diyebileceğimiz önderlerin ortaya çıkması