✓ 1206 yılında Cengiz Han tarafından Karakurum başkent olacak şekilde kurulmuştur.
✓ Moğol İmparatorluğu kısa zamanda genişleyerek, dünyanın bitişik sınırlı en geniş kara imparatorluğu olmuştur.

Cengiz Han;

✓ Harzemşahlarla mücadele ederek topraklarını ele geçirmiştir.
✓ Çin’e sefer düzenleyerek Pekin‘i ele geçirmiştir.
✓ Cengiz Han ölmeden önce ülkeyi oğulları arasında paylaştırmıştır.
✓ Devlet zayıflayana kadar oğulları merkezdeki Ögeday’a bağlı bir şekilde yaşamışlardır. Ancak merkezin zayıflaması ile ayrılarak bağımsız devletler kurmuşlardır.

Bunlar:

  1. Kubilay Hanlığı (1280 – 1368)
  2. Çağatay Hanlığı (1227 – 1369)
  3. İlhanlıar (1256 – 1336)
  4. Altın Orda Devleti (1227 – 1502)

Türkiye Selçukluları Alaaddin Keykubat zamanında Moğolların başında olan Ögeday ile iyi ilişkiler kurmaya çalışmıştır. Ancak Alaaddin Keykubat’tan sonra başa geçen II. Gıyaseddin Keyhüsrev‘in kötü yönetiminden dolayı kaybedilen Kösedağ Savaşı’ndan sonraki dönemlerde de Anadolu’da İlhanlıların egemenliği vardır, İlhanlılar Türkiye Selçukluların hükümdar değişikliklerine etki edebilecek kadar üzerlerinde baskı oluşturmuşlardır.