Memlükler (1250 – 1517): 1249 tarikinde Eyyübilere karşı yapılan bir ayaklanma ile Aybeg tarafından kurulmuştur.
✓ Memlük ismi “Köle” manasında kullanılmaktadır. Memlükleri kuranlar
Karadeniz’in kuzeyindeki bozkırlardan ele geçirilen köle Kıpçak Türklerinden askerliğe yükselmiş komutanlardır. Bu yüzden devlete Kölemenler de denilmektedir.
✓ Halkının çoğu Arap olan bu devlette yönetim Arap olmayan ve kölelikten yükselen bu askerlerin elindedir.
✓ Memlükler kuruldukları yıllarda Haçlılar ile mücadele etmişler ve Haçlıları bölgeden uzaklaştırmalardır.
✓ Memlüklerin bir diğer askeri başarısı Moğollara karşı olmuştur. Ayn-ı Calut Savaşı’yla Moğol akınlarını durdurmayı başarmışlardır.
✓ Bu başarıları ile İslam âleminde saygınlıkları artmıştır. Aynı zamanda Sultan Baybars zamanında halifeliğin Moğol baskısından dolayı himaye altına alınması da bu durumu güçlendirmiştir.
✓ Sultan Baybars bu dönemde Anadolu’yu baskı altında tutan İlhanlılara karşı Türkiye Selçuklularına yardım etmiştir. İlhanlı ordusunu Elbistan‘da yenmiş, ancak Selçuklulardan yeterli desteği alamayınca geri dönmüştür.
✓ Anadolu’da Osmanlı Devleti’nin kurulması ve giderek güçlenmesi üzerine özellikle Osmanlı Devletinin doğu politikasından dolayı iki devlet karşı karşıya gelmiştir. 1516 Mercidabık, 1517 Ridaniye Savaşları ile Osmanlı Devleti Memlüklere Son vermiştir.