a) Bakır Devri (Taş-Bakır Devri): Kalkolitik: Doğada ilk bulunan ve kullanılan madenler bakır, altın ve gümüştür. Fakat işlemesi en kolay ve en çok bulunanı bakır olmuştur. Bakır devri maden devrinin en uzun dönemidir. Köylerin birleşmesi ile şehirler ortaya çıkmaya başladı. Tahıl üretimi yaygınlaşmış ihtiyaç fazlası üretim takas yöntemi ile başka toplumlara verilmiştir. Böylece ilk ticaret hareketleri başlamıştır. Bu devirde insanlar tabiatüstü varlıklara inanmaya başlamışlar böylece din ve dini düşünce ortaya çıkmıştır.

b) Tunç Devri: Bakır ve kalayın karıştırılması ile daha sert bir maden olan tunç elde edilir. Bu dönemde ilk şehir devletleri ve ilk devletler ortaya çıktı. Bu dönem tuncun yanında altın ve gümüşün de kullanıldığı devir olmuştur. Bu dönemde kurulan devletler Sümer, Akad, Eski Babil, Eski Mısır ve Hitit gibi devletlerdir.

C) Demir Devri: Demirin bulunup işlenmesi ile başlar. Artık silahlar ve eşyalar daha sert bir maden olan demirden yapılmaya başlanır. Ticari faaliyetlerin artması ve deniz yollarının kullanılmaya başlamasıyla devletlerarası ilişkiler hız kazanır.