Lale Devri Nedir – Lale Devri Yenilikleri (1718-1730):

Osmanlı tarihinde Pasorofça Antlaşması’ndan Patrona Halil İsyanı’na kadar geçen döneme Lale Devri denilmiştir. Lale Devri Osmanlı tarihinde bir zevk ve eğlence dönemi olmanın yanı sıra Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya yakınlaştığı bir dönem olmuştur.

Lale Devri’nde,

  • Batıdaki gelişmeleri ve ilerlemeyi yakından takip edebilmek amacıyla Avrupa’daki önemli başkentlere geçici elçiler gönderilmiştir.
  • Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından ilk resmi devlet matbaası kurulmuştur. Matbaa batıdan alınan ilk teknik yeniliktir.
  • Tercüme Heyeti kurularak dünyanın önemli klasik eserleri Türkçeye çevrilmiştir.

Hattatlar işsiz kalacakları endişesiyle matbaaya karşı çıkmış ancak şeyhülislamın fetvası ve padişahın fermanı ile matbaa kurulmuştur. Bununla beraber hattatların işsiz kalmaması için matbaada dini kitapların basımına izin verilmemiştir.

  • İstanbul’da birçok kütüphane açılmıştır.
  • Sağlık alanında önemli çalışmalar yapılmış ve tıp alanında ilk kez çiçek aşısı uygulanmıştır.
  • Batı mimarisinin etkisiyle sivil mimari gelişmiş birçok saray, köşk, yalı, çeşme (III. Ahmet Çeşmesi) yapılmıştır.
  • İstanbul’da çini, Yalova’da kâğıt fabrikaları kurulmuştur.
  • İstanbul’daki yangınları söndürmek için yeniçerilerden bir itfaiye bölüğü (Tulumbacı Ocağı) kurulmuştur.

Bu durum devletin yeniçerilerden askerlik alanı dışında da yararlandığını gösterir.

Bilgi Notu: XVIII. yüzyılda devleti eski gücüne döndürmek amacıyla ıslahat yapan ancak hedefine ulaşamayan Osmanlı Devleti, bu yüzyılda batının üstünlüğünü kabul etmiş, Avrupa’daki teknik ve askeri alandaki gelişmeleri örnek alarak yeni ıslahatlar yapmıştır.