Kur’an, insanın aklına seslenir ve doğru bilgiye ulaşmasını ister. Bilgi, insanı gerçeğe ulaştırmalıdır. Doğru bilgi; gerçek, güvenilir ve kesin olmalıdır. Zan ve tahmine dayalı olmamalıdır. Peygamberimiz (s.a.v), “…Fayda vermeyen ilimden Allah’a sığınırım…” demiştir.

Allah, araştırmadan, incelemeden bir haber veya herhangi bir bilgiyi olduğu gibi almayı hiç hoş karşılamaz. Aksi hâlde insanoğlunun pişman olabileceğini bir ayette şöyle ifade eder: “Ey inananlar, size fasık (yoldan çıkmış) bir adam bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir topluluğa karşı kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.”(Hucurât suresi, 6. ayet)