Hz. Muhammed’e duyulan sevgi, tarih boyunca milletimiz için hep ilham kaynağı olmuş ve bu sevgi, milletimizi birbirine bağlayan en önemli unsurlardan biri hâline gelmiştir. Kur’an’da yer alan ayetlerden birinde Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Kim Resule itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur…” Bu ayetin gereği olarak Müslümanlar Hz. Muhammed’i sevmişler, saymışlar ve onun yolundan gitmeyi görev bilmişlerdir.

Kültürümüzde Hz. Muhammed sevgisi “gül” ile sembolize edilir. Fert ve toplum hayatında onun sözleri, yaşayışı, insani ilişkileri anlatılırken gül kokusu hissettirilir. Mevlitlerde ve dinî bayramlarda gül suyu ikram edilmesi geleneğinin sebebi budur. Tasavvuf ve halk edebiyatımız, Hz. Muhammed sevgisini anlatan naatlar, ilahiler ve mevlitlerle doludur.