Türk Edebiyatında Klasisizm Akımı ve Temsilcileri: Türk edebiyatının Batı etkisinde ürünler vermeye başladığı 1860’lı yıllarda Fransa’da klasik akım, yerini romantik ve realist akımlara bırakmıştı. Bu yüzden Tanzimat yazarları bu akımı yeterince tanıyamamışlardır. Klasisizm, Türk edebiyatında bir akım olarak bilhassa Yunan ve Latin kaynaklarına bağlılığı ve bizim o kültürlerden uzaklığımız nedeniyle benimsenmemiştir. Bununla birlikte klasisizmin bazı büyük şair ve yazarları Tanzimat’tan bugüne kadar çok sevilmiş ve tutulmuşlardır. Ahmet Vefik Paşa, Moliere’den; Şinasi La Fontaine’den pek çok tercüme yapmışlardır. Abdülhak Hamit ise Comeille’in tragedyalarına benzeyen yapıtlar yazmıştır.