Kayaçlar dış kuvvetlerin etkisi ile zamanla daha küçük parçalara ayrılmaktadır. Bu parçalanma sürecine “ayrışma” adı verilir. Ayrışma üç yolla gerçekleşir.

1) FİZİKSEL AYRIŞMA: Fiziksel ayrışma günlük ve yıllık sıcaklık farklarının fazla olmasının bir sonucudur. Fiziksel ayrışma üç yolla gerçekleşir. Birincisi gündüz ısınarak genişleyen maddeler akşam soğuyarak daralır. Bu hareketlilik kayanın öncelikle çatlamasına zamanla da parçalanmasına neden olur. İkinci ayrışma ise buz çatlatmasıdır. Kayaçların çatlak ve gözeneklerine sızan sular akşam saatlerinde ve kış mevsiminde donarak genleşir. Zamanla çatlakları genişleten bu olay kayaçların parçalanmasına neden olur.

Fiziksel ayrışmanın bir diğer türü de tuz çatlatmasıdır. Su ile kaya çatlaklarına sızan tuz kristalleri suyun buharlaşması ile şişer ve hacmi büyür. Bunun sonucunda çatlaklar genişler. Fiziksel ayrışma en çok çöl ve karasal iklim bölgelerinde etkilidir. Ülkemizde Doğu-iç ve Güneydoğu Anadolu’da etkilidir.

2) KİMYASAL AYRIŞMA: Kayaçların içinde bulunan çeşitli minerallerin su ve sıcaklık sonucunda çözünerek aşınmasıdır. Yağış miktarının fazla olduğu yerlerde, özellikle de Ekvatoral kuşakta görülmektedir. Ülkemizde Karadeniz Bölgesinde etkilidir.

3) ORGANİK AYRIŞMA: Canlıların çeşitli yollarla kayaçları parçalamasıdır, özellikle mikro organizmalar ve yosunlar kayaçları salgıladıkları özel asitlerle parçalamaktadır. Bitki örtüsünün gür olduğu alanlarda görülmektedir.