Karlofça Antlaşması’nın Önemi Nedir:

İngiltere ve Hollanda’nın arabuluculuğuyla taraflar arasında (Osmanlı Devleti ve Kutsal ittifak devletleri arasında) Karlofça Antlaşması (1699) imzalanmıştır. Karlofça Antlaşması’nın bundan sonraki süreçte Türk – İslam dünyası ve tarihi açısından önemli sonuçları olmuştur. Bu antlaşma sonucunda:

  • Osmanlı Devleti Orta Avrupa egemenliğini kaybetmiştir.
  • Osmanlı topraklan ilk kez uluslararası alanda paylaşılmıştır.
  • Osmanlı Devleti ilk kez batıda büyük ölçüde toprak kaybetmiştir.
  • Türklerin Avrupa karşısında geri çekilme dönemi başlamış ve bu durum Sakarya Zaferi’ne kadar sürmüştür.
  • Osmanlı Devleti’nin Gerileme dönemi başlamıştır.