Hazırlıklarını tamamlayan II. Mehmet, kuşatmayı başlatınca, Bizans Avrupa’dan yeniden yardım istemiştir.

Fakat bu yardım istemeye din adamları ve halk karşı çıkmış, “Bizans’ta Kardinal görmektense Osmanlı görmeyi tercih ederiz” demiştir.

Bizans’ta Latin Serpuşu Görmektense Türk Sarığı Görmeyi Yeğlemek:

Bu tavrı göstermelerinde;

  • Haçlı Seferi sonunda İstanbul’u ele geçiren Haçlıların, burada yaptıktan katliamın ve vahşetin hala unutulamamış olması
  • Bunun yanında Osmanlıların ele geçirdikleri yerlerdeki Hıristiyanlara büyük bir hoşgörü ile davranmaları ve adil bir yönetim anlayışını benimsemeleri etkili olmuştur.