Evrende her şeyin bir düzen ve uyum içinde olması bazı yasaların olduğunu göstermektedir. Bunlar;

I) Fiziksel Yasalar; madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili yasalardır. Isıtılan metallerin genişlemesi, suyun buharlaşması, yağmurun yağması gibi.

II) Biyolojik Yasalar; canlıların oluşumu, gelişimi ve canlılık özellikleriyle ilgili yasalardır. Beslenme, üreme, büyüme gibi.

III) Toplumsal Yasalar; bunlar insanın kendi özgür iradesiyle yaptığı işlerin sonuçlarıdır. Kötü işler yapanların kötülüklerle karşılaşması gibi. Toplumsal yasaların bazdan evrenseldir. Örneğin gelir dağılımı adil olan ülkelerde yoksulluk azalır, toplumda huzur ve güven ortamı oluşur. Adaletin olmadığı toplumlarda ise barış bozulur. Toplumsal yasalar insanın çevresi ile uyum içinde yaşamasını sağlar. Toplumsal yasalar insanların birbirlerinin hak ve hukukuna zarar verici davranışlardan kaçınmalarını da gerektirir.