Itri ile İlgili Kısaca – Özet Bilgi (? – 1712):

Tam adıyla Buhurizade Mustafa Efendi, klasik Türk müziği bestecisi. Itrî, bestecinin mahlası olup “güzel koku ustası” anlamına sahiptir ve bu mahlasın bestecinin çiçekçilikle uğraşmış olmasıyla ilgili olduğu rivayet edilmektedir. Müziği kendisine öğreten ustalar arasında Hafız Post, Nasrullah Vakıf Halhalî, Kasımpaşalı Koca Osman Efendi ve Derviş Ömer Efendi gibi 17. yüzyılın önde gelen bestecileri sayılabilir.

Birçok kaynakta Itrî‘nin Mevlevi olduğu belirtilmektedir. Mevlevi ayini bestelemiş olması, Mevlevilere yakınlığı ve kabrinin Yenikapı Mevlevihanesi çevresinde olması bunu desteklemektedir. Itrî hayattayken birçok padişah başa geçmiştir, fakat besteci en çok IV. Mehmet döneminde parlamıştır. Saraya müzisyen olarak giren Itrî uzun yıllar sarayda hizmet verdikten sonra ayrılıp çiçekçilikle uğraşmaya başlamıştır. Şiir ve hat sanatına yoğun ilgisi olduğu belirtilen Itrî‘nin şiirleri günümüze kalmamıştır.

Önemli şairlerin eserlerinden yaptığı bestelerin bir kısmı ise günümüze ulaşmıştır. Itrî Osmanlı müziğine yön verme bakımından Abdülkadir Meragi ve Hammamizade Dede Efendi ile birlikte büyük üstadlar arasında sayılmaktadır.

Büyük eserleri arasında Nefi’nin şiirine bestelediği Yürük Semai (Tut-i mucize guy’em, ne desem laf değil) Segah makamında Kurban Bayramı Tekbiri, İranlı Şair Hafız-i Şirazî‘nin şiirine bestelediği Nevakâr sayılabilir.