İstanbul’un Fethi Niçin – Neden Önemlidir:

 • Osmanlı Devleti, imparatorluğa dönüşerek, büyük bir dünya devleti şeklini almıştır.
 • Ortaçağ sona ermiş, Yeniçağ başlamıştır.
 • Mehmet, “Fatih” unvanını almıştır.
 • Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü sağlanmıştır.
 • Boğazların denetimi tamamen Osmanlı Devleti’ne geçmiş, böylelikle Karadeniz’in bir Türk gölü haline gelmesi süreci başlamış, İpek yolunun denetim altına alınmasında çok önemli bir adım atılmıştır.
 • İpek yolunun Türklerin denetimine girmesi üzerine Avrupalılar Doğu’ya giden yeni yollar aramaya başlayacak, bunun sonucunda “Coğrafi Keşifler” gerçekleşecektir.
 • Bizans’tan kaçan Rum asılı bilginler ve sanatçılar İtalya’ya göç etmişler bu ise ileride “Rönesans”ın başlamasında önemli bir etken olmuştur.
 • Fatih Sultan Mehmet’in ve Osmanlı Devleti’nin Türk – İslam dünyasında prestiji artmıştır.
 • Dünyanın en uzun süreyle ayakta kalmış olan devleti Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu sona ermiştir.

(Doğu Roma İmparatorluğu bütün Ortaçağ boyunca varlığını devam ettirmiş, yıkılmasından sonra ondan kalan küçük bir parça niteliğindeki Trabzon Rum İmparatorluğuna da yine Fatih Sultan Mehmet tarafından 1461 ‘de son vermiştir.)

 • İstanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti haline gelmiş, bundan böyle Türk İslam kültür ve medeniyetinin bütün izlerini taşıyan bir merkez haline gelmiştir.
 • Bizans surları dünyanın en dayanıklı surları idi. Kalelerin top gücüyle yıkılabilecekleri görülmüş, böylece savaş teknolojisinde bir devrim gerçekleşmiştir.
 • Bu durum Avrupa’da çok önemli gelişmeler doğurmuştur. Çünkü şatolarda yaşayan derebeyler karşısında krallar etkili olamıyorlardı. Oysa İstanbul’un fethiyle şatoların top gücüyle yıkılabilecekleri görüldü. Böylece Avrupa’da krallar, derebeyleri ortadan kaldırarak merkezi otoritelerini güçlendirmiştir.
 • İstanbul’un alınmasından sonra Fatih, burada ikamet eden Rumları ve diğer toplulukları dinlerinde özgür bırakmış ve onlara ibadetlerinde özgürlük tanımıştır.

(İstanbul’da bulunan ve bütün Ortodoksların başı olan Fener Ortodoks Patrikliğinin varlığının devamına izin veren Fatih bu suretle; Ortodoksları kendi himayesi altına almış, bunu yaparak Hıristiyan âleminin tek bir mezhebin çatısı altında birleşmesini önlemiştir.)