İstanbul Niçin Fethedilmiştir:

  • İstanbul’un coğrafi konumu: Asya ve Avrupa kıtaları arasında geçiş noktasında bulunması, boğazlara sahip olması, jeopolitik ve stratejik öneme sahip olması
  • İstanbul’un Osmanlı toprak bütünlüğünü engellemesi: Hem Anadolu’da, hem Avrupa’da topraklan bulunan Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye (Avrupa’ya) geçişinde engel oluşturması,
  • Osmanlı Devleti’nin bir dünya devleti haline gelebilmesi için Bizans’ı ortadan kaldırmak istemesi
  • Bizans İmparatorluğu’nun çalışmaları: Bizans’ın Türklere karşı Avrupa’dan yardım istemesi ve Haçlı Seferlerinin düzenlenmesine neden olması
  • Bizans’ın, Osmanlı Devleti’ndeki taht kavgalarına karışması ve ayaklanan şehzadeleri destekleyerek bazı Anadolu beylikleriyle Osmanlıya karşı işbirliği yapması
  • Muhammet’in hadisi: Hz. Muhammet’in, İstanbul’u alacak komutan ve askerlerini övmesi ve kutsaması. Bu nedenle pek çok hükümdar bu övgüye sahip olabilmek amacıyla da İstanbul’u kuşatmıştı.