İklim doğal çevre, insan yaşamı ve ekonomik yapı üzerinde en fazla etkili olan faktördür, iklimin etkileri aşağıda kısaca özetlenmiştir. Bunların neler olduğu üç ayrı başlık altında ve maddeler halinde aşağıda verilmiştir.

Not: Atmosferde sıcaklık değişimi her atmosfer tabakasında farklılıklar gösterir. Troposferde ve Mezosferde yükseldikçe azalma, Stratosfer ve Termosferde yükseldikçe sıcaklıkta artma eğilimi görülür.

Doğal Çevre:

– Dış kuvvetlerin oluşumunu
– Kayaçların ayrışmasını
– Toprak oluşumunu
– Bitki örtüsünü
– Akarsu debi ve rejimlerini
– Denizlerin tuzluluk oranlarını
– Canlı türlerini ve dağılımını
– Canlı yaşamının doğal sınırlar

İnsan:

– Yaşam tarzını
– Giyim alışkanlıklarını
– Karakter ve mizaç özelliklerini
– Fizyolojik yapılarını
– Ten renklerini
– Yerleşim tiplerini
– Yaşam alanlarını
– Medeniyetin gelişimini etkiler.

Ekonomik Yapı:

– Tarımsal üretimi
– Sanayi türlerinin gelişimini
– Turizm etkinlik ve türleri
– Ulaşım koşullarını
– Ormancılık ürünlerini
– Yetiştirilen hayvan türlerini etkiler.