İhlâs suresi Kur’an-ı Kerim’in 112. suresidir. Kur’arîdaki en kısa surelerden biri olup dört ayettir. Mekke Döneminde indirilmiştir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir.

İHLÂS SURESİ ANLAMI

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla De ki: O, Allah birdir.
Allah sameddir.
O, doğurmamış ve doğmamıştır.
Onun hiçbir dengi yoktur.