Çevrenizde büyüklerinizden, radyo ve televizyon programlarında konuşmacılardan farz, vacip, sünnet gibi kavramları duymuşsunuzdur. Bu kavramların nasıl kullanıldığına dikkat ettiniz mi? Aşağıda bu kavramlarla ilgili kavramlar bulunmaktadır. Aşağıdaki farz, vacip ve sünnet kavramlarının anlamları ve hangi konularla ilişkili oldukları verilmiştir.

İBADETLERLE İLGİLİ KAVRAMLAR

FARZ: Allah’ın Kur’an’da insanlardan kesinlikle yapmalarını istediği iş ve davranışlardır, Günde beş vakit namaz kılmak, ramazan ayında oruç tutmak, zekât vermek, hacca gitmek

VACİP: Farz kadar kesin olmamakla birlikte yapılması gerekli olan iş ve davranışlardır. Bayram ve vitir namazı kılmak…

SÜNNET: Farzın ve vacibin dışında Peygamberimizin yaptığı bizim de yapmamızı istediği iş ve davranışlardır. Ramazan ayında teravih namazı kılmak, dişleri fırçalamak, yemeklerden önce ve sonra elleri yıkamak, banyo yapmak…

İslam dinine göre ibadetleri yerine getirmekle sorumlu kişiler, akıllı ve ergenlik çağına gelmiş olmalıdırlar. Bu özellikleri taşıyan kişilere dinimizde mükellef (yükümlü) denir. Mükellef olan kimselerin ise ibadetlerle ilgili bazı temel kavranılan bilmeleri gerekir. Farz, vacip ve sünnet bu kavramların başlıcalarıdır.

Farz: Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de yapılmasını kesin olarak emrettiği iş ve davranışlardır. Belli şartları taşıyan her Müslüman bunları yerine getirmekle yükümlüdür. Yukarıda verilen farz ibadetlerin yanı sıra ana babaya iyi davranmak, doğru söylemek, emanetleri korumak, yoksullara yardımcı olmak, temiz olmak, sözünde durmak gibi güzel davranışları yerine getirmek de farzdır.

BİLGİ NOTU: İslam’da, farz ibadetler iki bölümde değerlendirilir. Bunlar, “farzıayn” ve “farzıkifaye”dir. Müslümanların yapmakla yükümlü olduğu ibadetler farzıayn olarak nitelendirilir. Namaz kılmak, oruç tutmak vb. ibadetler farzıayndır. Farzıkifaye ise bir grup Müslüman’ın yerine getirmesi yeterli olan ibadetlerdir. Bu durumda diğer Müslümanlardan yükümlülük kalkar. Cenaze namazı kılmak farzıkifaye olan bir ibadettir.

Vacip: Farz kadar kesin olmamakla birlikte, Allah’ın yapılmasını buyurduğu ibadetlerdir. Yukarıdaki vacip ibadetlerin yanı sıra ramazan ayında fitre vermek, kurban kesmek de vacip olan ibadetlerdendir.

Sünnet: Hz. Muhammed (s.a.v.)’in yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği davranışlardır. Mesela; beş vakit namazın sünnetlerini kılmak, güzel koku sürünmek, namazları cemaatle kılmak, sadaka vermek sünnet olan ibadetlerdendir.