İbadet, Yüce Allah’a saygı göstermek, ona karşı kulluk görevimizi yerine getirmek, emirlerine uyup yasaklarından kaçınmaktır. İbadet, Yüce Allah’ın bize verdiği sonsuz nimet ve iyiliklere karşı bir çeşit teşekkürdür. Kişi, ibadet ederek Allah’a olan inancını, bağlılığını ve saygısını davranışlarıyla ortaya koymuş olur.

İbadet, Alah’ın hoşnutluğunu ve sevgisini kazanmak amacıyla yapılır. Gösteriş için ibadet yapmak doğru bir davranış değildir. Dinimizde ibadetin kapsamı çok geniştir. İslam inancına göre namaz, oruç, zekât ve hac başlıca ibadetlerdir. Ancak bunların yanı sıra, çalışmak, dürüst ve yardımsever olmak, ana babaya saygı göstermek de ibadettir. Yoksul ve kimsesizlere yardım etmek, güzel söz söylemek, affetmek, temiz olmak gibi Allah’ın sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmak amacıyla yapılan bütün tutum ve davranışlarımız da ibadet kapsamındadır.

Yalnızca Allah’a ibadet edilir. Başka hiçbir varlığa ibadet edilmez. Çünkü ibadet edilmeye layık tek varlık, her şeyi yaratan ve sonsuz güç sahibi Allah’tır. Kur’an’da bu konuda pek çok ayet vardır. Bunlardan birinde, “(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.”buyrularak ibadetin sadece Allah için yapılması gerektiği ifade edilir. Yine bir başka ayette de bu konuda.şöyle buyrulur: “Ey Muhammedi De ki “Şüphesiz benim namazım da diğer ibadetlerim de…âlemlerin Rabb’i Allah içindir.”

Yüce Allah bizi en güzel biçimde yaratmıştır. Örneğin, düşünecek akıl, konuşacak dil, görecek göz, işitecek kulak vermiştir. Yaşamımız için gerekli olan Güneş’i, üzerinde yaşadığımız Dünya’yı ve Dünya üzerindeki her şeyi yaratmıştır. Onun bizler için yarattığı nimetleri saymakla bitiremeyiz. Kur’an’da bu konuda şöyle buyrulur: “O, istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah’ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız…”

İnsan da kendisine sayısız nimetler veren yaratıcısını sever. Ona olan sevgi ve saygısını da ibadet ederek gösterir. Kişi, ibadet ederek aynı zamanda Allah’a, verdiği nimetler için teşekkür etmiş olur. Ayrıca Allah’ın sevgisini ve hoşnutluğunu kazanır. Zaten Allah da insanların, kendisine ibadet etmesini emretmiştir. Kur’an’da bu konu ile ilgili olarak “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabb’inize ibadet ediniz…” buyrulur. İbadet etmek suretiyle kişi, Allah’ın buyruğuna uymuş ve dinî sorumluluğunu yerine getirmiş olur.

İnanç ile ibadet birbirini tamamlayan iki kavramdır. İbadet etmek inancın bir gereğidir. İbadetle kişi, Allah’a olan inancını göstermiş olur. Böylece ibadet inancımızı korur ve kuvvetlendirir. İbadetten yoksun iman, açıkta yanan bir mum gibidir. Böyle korunaksız yanan mumlar küçük bir rüzgârla söner. Hâlbuki mumu, bir cam fanusa koyarsak sönmez. İşte ibadet, fanusun mumu koruduğu gibi inancı korur. İnsan, yalnızca yemek, içmek, giyinmek, barınmak gibi maddi gereksinimlerini karşılayarak mutlu olamaz. Sevmeye, sevilmeye, yüce bir varlığa inanmaya ve sığınmaya da gereksinim duyar. İbadet eden kişi, kendisini ve tüm evreni yaratan Allah’a sığınır.

İbadetiyle ona olan sevgisini, saygısını ve bağlılığını ifade eder. Bütün bunlar da insanın mutlu ve huzurlu olmasına katkı sağlar. İbadet etmekle kişi, Allah’a karşı görevini yerine getirmiş olur. İbadetleriyle Allah’ı anar. Ona daha yakın olur. İbadetlerin yerine getirilmesi insana huzur verir. Kur’an’da bu konuda şöyle buyrulur: “…Biliniz ki kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.”

Yüce Allah’a ibadet eden kişi, onun tüm varlıkları yarattığını ve yaşattığını bilir. Onun bağışlayıcı, merhametli bir varlık olduğuna inanır. Kendisi de merhametli olmaya çalışır. İnsanlara yardım etmeye yönelir. Yoksulları gözetmeye, yaşlılara yardım etmeye ve kimsesizleri korumaya özen gösterir.