Hz. Ebu Bekir Dönemi Önemli Olayları (632 – 634): Hz. Muhammet’in ölümünden sonra çıkan iç karışıklıkları bastıran ve yalancı peygamberleri ortada kaldıran Hz. Ebu Bekir, Arabistan Yarımadası’nda siyasi birliği yeniden sağlamıştır. İki yıl süren halifeliği zamanında, Suriye fethine başlanmış, Ecnadeyn Savaşı’nda Bizans yenilgiye uğratılmıştır.

Suriye’nin fethi tam olarak sağlanamamışsa da, bir kısım Suriye ve Filistin toprakları alınmış, böylece devletin sınırları ilk kez Arap Yarımadası dışına taşınmıştır. Hz. Ebu Bekir’in İslam tarihindeki asıl yeri Kur’an- ı Kerim’i bir kitap halinde toplatmasıdır. Sureler ya da ayetler halinde değişik yerlere yazılmış olan Kur’an’ı ezbere bilen hafızların da yardımıyla bir kitap Haline*- getirilmiştir.