Sık sık istilaya uğrayan, sıcak bir iklime sahip bulunan, birçok dil ve lehçenin konuşulduğu Hindistan’da katı bir sınıf ayrımına neden olan Kast sisteminin de etkisiyle ulusal birlik gerçekleştirilememiş, kültürel farklılıklar ortadan kaldırılamamıştır. Kast sistemi ile insanlar şu sınıflara ayrılmıştır:

Brahmanlar: Din adamları
Kşatriyalar: Asiller ve askerler
Vaysiyalar : Sanatkarlar, tüccarlar ve çiftçiler
Südralar: İşçiler

Ayrıca Kast’a dahil edilmeyen Paryalar (köleler) vardır. Bu sisteme göre halk mesleki sınıflara ayrılmış, bu meslekler babadan oğula devam etmiştir. Meslekler arası geçiş yasaklanmıştır. İslamiyet’in Hindistan’da yayılmasıyla zayıflayan Kast Sistemi ancak II. Dünya Savaşından sonra hazırlanan anayasayla kaldırılabilmiştir.