■ Heyelan riski bulunan arazilerde yerleşim yeri kurulması engellenmelidir. Çünkü; heyelan olayı ile mücadele edilebilmesine rağmen tümü ile engellenebilmesi olanaksızdır. Bu nedenle bazı yerlerde küçük yerleşmelerin yer değiştirmesi gerekebilmektedir.
■ Heyelan riski taşıyan arazilerde, arazide basamaklar yapılmalıdır (taraçalandırma).
■ Heyelan arazilerinde istinat duvarları yapılmalıdır. İstinat duvarı inşası kütle hareketlerini engellemekte önemli bir yöntem olmakla beraber masraflı bir işlemdir.
■ Arazide drenaj kanalları açılarak yüzey suyunun yer altına inmesine engel olunmalıdır. Böylece toprağın suya doygun hale gelmesi engellenmiş olmaktadır.
■ Bitki örtüsünün bulunması heyelanı engellemez. Ancak, bitki tahribinin fazla olması heyelanı hızlandıran etkenlerden biridir. Bu bakımdan bitki örtüsünün korunması gerekmektedir.
■ Arazide eğimli alanlara çelik kazıkların çakılması gerekmektedir. Ancak bu işlem oldukça masraflı ve zahmetlidir. Genellikle otoyol kenarlarında yapılmaktadır.