1) Namaz kılmak: Hayızlı ve nifaslı bir hanımın, hangi türden olursa olsun, namaz kılması, tilâvet ve şükür secdesi yapması haramdır. Çünkü namazın şartlarından birisi de temiz olmaktır.

2) Oruç tutmak: Ramazan orucunu ve diğer bütün oruçları tutmak, hayızlı ve nifaslılar için haramdır. Tutulamayan bu oruçlar, daha sonra, uygun bir zamanda kaza edilir.

3) Kâ’be’yi tavaf etmek: Hac ibadeti zamanında bile olsa hayızlı ve nifaslı hanımların, Kâ’be’yi tavaf etmeleri haramdır.

4) Kur’ân-ı Kerim okumak: Hayızlı ve nifaslı hanımların, Kur’ân-ı Kerim’i okumaları haramdır. Ancak duâ niteliğindeki bazı Kur’ân âyetleri, sadece duâ niyeti ile okunabilir. Kur’ân niyeti ile okunamaz.

5) Kur’ân-ı Kerim’i tutmak: Kur’an’ın tamamını olduğu gibi, herhangi bir âyetini de, hayızdan temizlenmedikçe tutmaları, bunlara dokunmaları haramdır.

6) Camiye girmek: Hayızlı ve nifaslı hanımların Allah’ın evi kabul edilen ve içinde yalnız ibadet edilen cami ve mescitlere girmeleri haramdır.

7) Cinsel ilişkide bulunmak: Hayızlı ve nifaslı hanımların, temizlenmedikçe eşleri ile cinsel ilişkide bulunmaları da haramdır. Zira Yüce Allah (c.c) şöyle buyurur: “Sana aybaşı hali hakkında da soruyorlar.- De ki; o bir rahatsızlıktır. O halde ay hali (âdet) zamanında kadınlardan ayrı durun (cinsel ilişkide bulunmayın) ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayınız. Temizlendikleri zaman Allah’ın size emrettiği yerden onlara yaklaşınız. Şüphesiz Allah, daima tevbe edenleri ve temizlenenleri sever.”

Hayız ve nifasın en uzun süreleri sona erince kadının, eşi ile cinsel ilişkide bulunması helâl olur. Yine hayız ve nifasın en uzun süreleri henüz sona ermeden hayız veya nifas kanının kesilmesi halinde, aradan bir namaz vakti geçtikten sonra, kadın yıkanmamış olsa bile cinsel ilişkide bulunabilir. Fakat kadının yıkanmış olması halinde ise bir namaz vaktinin geçmiş olma şartı yoktur.

Hayız (aybaşı) ve nifas (lohusalık) halinde bulunan kadınlar, daha önce de belirtildiği gibi, namaz kılmak, oruç tutmak gibi ibadetleri yapamazlar. Fakat bu halleri sona erdikten sonra, tutamadıkları oruçları kaza etmeleri gerekirken, kılamadıkları namazları kaza etmelerine gerek yoktur. Bu meşrû özürlerinden dolayı Yüce Allah, her gün tekrarlanan namaz borçlarından onları muaf tutmuştur.