Harzemşahlar (1077 – 1231): Büyük Selçuklulara bağlı bir şekilde Anuş Tekin tarafından kurulmuşlardır.
✓ kuruldukları bölgede öteden beri hüküm sürenlere “Harzemşah” denildiğinden bu isimle anılmışlardır.
✓ Atsız Harzemşah zamanında Büyük Selçukluların zayıflaması, ile daha bağımsız hareket etmeye başlayan Harzemşahlar kendilerini Selçukluların varisi olarak görmüşlerdir.
Alaaddin Muhammed zamanında Moğollara karşı koymuşlardır. Moğolların büyük bir güç olmasından sonra ise iyi geçinme politikası izleyerek ticaret anlaşması imzalamışlardır.
✓ Bu dönemde bir Moğol kervanının Harzemşah Valisi İnalcık tarafından yağmalanması Moğollarla Harzemşahları karşı karşıya getirmiştir. Moğollar Harzemşahların şehirlerini ele geçirip yağmalarken Harzemşahlar kaçarak Anadolu’ya kadar gelmişlerdir.
✓ Bu dönemde Anadolu’da Türkiye Selçukluları yaşamaktadır. Moğol tehlikesine karşı Harzemşahlarla ittifak yapmak isteyen Selçuklular, Celaleddin Harzemşah‘ın Ahlat‘a saldırması üzerine Yassı Çemen Savaşı‘y la Harzemşahları yenerek bu devlete son vermişlerdir.