a) İşitsel (Fonetik) Sanatlar: Kulağa hitap eden sanat türüdür. Müzik ve Edebiyat bu grup içinde yer alır Müziğin malzemesi ses ve nota; edebiyatın ise dil dolayısıyla sözcüktür. Yani işitsel sanatlar sese ve söze biçim verir.

b) Görsel (Plastik) Sanatlar: Göze hitap eden sanat türüdür. Mimari, Heykel, Resim, Hat, Minyatür bu sanat grubuna girer. Görsel sanatlar, maddeye biçim verir. Plastik sanatlar belirli bir eğitim ve ustalık gerektirmektedir. Plastik sanatlar zamanla zanaatı doğurmuştur.

c) Dramatik (Ritmik) Sanatlar: Hem görsel hem de işitsel sanatlardır. Tiyatro, Dans, Sinema, Bale, Opera bu gruba girmektedir. Dramatik sanatlar harekete biçim verir. Fonetik ve plastik sanatlarda kullanılan malzemenin karışımıyla oluşan sanatlar da bulunmaktadır. Örneğin tiyatro edebiyattan, dans müzikten ayrı ele alınamaz. Bu şekilde oluşana sanatlara “karma sanatlar” da denilmektedir.

Fonetik sanatların dalı olan edebiyat, duygu, düşünce, hayal ya da olayların dil vasıtasıyla sözlü veya yazılı olarak aktarılması sanatıdır. Edebiyatın asıl malzemesi dildir. Dilin estetik ve özgün bir biçimde kullanılması edebiyatı ortaya çıkarmıştır.