Fransız Devrimi’nin Nedenleri – Maddeler Halinde:

Fransız İhtilali‘nin başlamasında;

  • Kralların halka baskı yapması, siyasal özgürlüklere yer vermemesi
  • Fransa’nın özellikle savaşlardan dolayı mali durumunun bozulmuş olması
  • Ekonomik bozukluğun halkı ek vergilerle bunaltması
  • Aydın fikir adamlarının halkı yönlendirmesi
  • İngiltere ve ABD gibi ülkelerdeki demokratik yönetimlerin Fransız aydınlarını ve halkı etkilemesi sonucu ihtilal gerçekleşmiştir.