Avrupa’da merkezi devletlerin zayıflaması ve yıkılması üzerine yerel beyler güçlenmiş ve bağımsız hareket etmeye başlamışlardır. Ortaya çıkan siyasi kargaşa Avrupa’da huzuru ve güvenliği bozmuş, halk Senyörlerin, Kontların, Şövalyelerin (Derebeylerin) koruması ve baskısı altına girmiştir. Derebeyler, toprakların sahibi olarak halkı toprakları işlemede köle gibi kullanmaya başlamış ve “Toprağa bağlı, köleci bir düzen” ortaya çıkmıştır,

  • Feodalite; Vasal (korunan) ve Süzeren (koruyan) ilişkisine dayanır. Derebeyler can güvenliklerini korudukları halktan, bunun karşılığını çok ağır bir şekilde almışlar, boğaz tokluğuna çalıştırmışlar, topraklarla birlikte alıp, satmışlardır.
  • Feodalite; sosyal sınıf ayrımına dayanmıştır. Krallara karşı, derebeyleri destekleyen din adamları da, egemen, ayrıcalıklı sınıfta yer almıştır.

Feodalite’de;

  • Krallar, Senyörler, Dükler, Kontlar, Baronlar, Şövalyeler “Soylu” sınıfı,
  • Din adamları, siyasi güce de karışan, ekonomik bakımdan zengin “Ayrıcalıklı” sınıfı,
  • Şehirlerde oturan, ticaret ve zanaatla (meslek sahipleri) uğraşan “Burjuvalar”, bazı küçük haklara sahip orta sınıfı,
  • Soylulara ya da kendilerine ait topraklarda karın tokluğuna çalışan, ürettiklerini soylulara veren “Köylüler” alt sınıfı,
  • Hiçbir hak ve hürriyetleri olmayan, işçi köleler olarak yaşadıkları toprağın malı sayılan, bu nedenle topraklarla beraber sahip değiştiren “Sertler” en alt sınıfı, oluşturmuştur.
  • Haçlı Seferleri sonunda zayıflamaya başlayan Feodalite (Derebeylik), barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlanması ile Yeniçağ’da ortadan kalkmıştır. (Derebeyler şatolarda oturduklarından güvenliklerini sağlayabiliyorlardı. Ancak barut ile birlikte topların yapılması ve krallar tarafından şatoların yıkılmasında kullanılması, kral derebey mücadelesinde kralların üstünlüğünü sağladı.) Böylece Ortaçağ sonlarına doğru derebeylikler zayıflarken, merkezi krallıklar yeniden güçlenmiştir.
  • Feodal düzen en çok Papanın işine yaramıştır. Siyasi otorite boşluğunu çok iyi değerlendiren Papa, Ortaçağda otorite haline gelmiştir