Çünkü felsefe, insanlara düşünme sanatını öğreten bir faaliyettir. İnsanı insan kılan, hayvanlardan, bitkilerden ve diğer mevcudattan ayıran özelliği, akıl sahibi bir varlık olarak düşünmesi ve düşündüğünü değişik şekillerde diğer insanlara aktarmasıdır.

Felsefenin kendine özgü ayrı bir konusu ve alanı vardır. Bilimler kendilerine ayırdıkları belirli alanlardaki belli olayları inceleyerek değişik veri kümeleri oluşturmaktadırlar. Bu veri kümelerini birliğe ve bütünlüğe kavuşturacak olan da felsefedir. Alfred Weber‘e göre; “Felsefe olmasa, bilimler, birliği olmayan bir küme, cansız bir bedendirler.”

Evren, doğa ve insanla ilgili olarak bilmediklerimize değinecek olursak “bugün de başımız göğe değebilir.” Felsefe, henüz bilinmeyen konulara yoğunlaşarak hem görüş açımızı genişletir, hem de bilinenlere dayanarak ve onlara bağlı olarak bilimlerin uzantısı misyonunu üstlenir.

Günümüzde toplumun yapısı “gelişmiş toplumdan “bilgi toplumu”na doğru değişim göstermektedir. Bu yapının içinde etkin bir rol üstlenmek için bilgiyi üretmek gerekir. Bilgi üretebilmek için de felsefeye ihtiyaç vardır. Çünkü “gereken nitelikte yapılan bir felsefe etkinliği kadar hiçbir şey, bilgi üretimine katkıda bulunamaz.”

Felsefe insanın kendi kişisel etkinliğinin ne tür bir etkinlik olduğunun bilincine varmasına yarar. Böyle bir kişi hem özgür davranma hem de sorumluluk yüklenme gücünü kazanır.