Fatih Dönemindeki Bazı Yenilikler:

Osmanlı Devleti Fatih zamanında büyük bir kurumlaşma yaşamış, pek çok alanda düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler ve gelişmelerden bazıları şunlardır:

  • Divan üyelerinin sayılan arttırılmış, divana sadrazam başkanlık etmeye başlamıştır.
  • Bütün devlet dairelerinin bir arada toplanması ve hükümet (divan) çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Topkapı Sarayı yaptırılmıştır.
  • Devlet adamı yetiştirmek amacıyla Topkapı Sarayı’nda Enderun Okulu açılmıştır.
  • Fatih, kendisinden önceki. kuralları da toplayarak “Kanunname-i Ali Osman” adıyla kanunlar hazırlamıştır. Bu kanunlar, Osmanlı Devleti’nin ilk düzenli yazılı kanunlarıdır.
  • Fatih Kanunnamesi’nde devletin parçalanmasını önlemek amacıyla, taht mücadelesine girişen şehzadelerin öldürülebileceğini bildirmiştir.
  • Padişahlığın babadan oğula geçeceği belirtilmiş, ancak hangi çocuğun padişah olacağı ortaya konmamıştır.
  • Fatih zamanında, Osmanlı Devleti’nin ilk yüksek okulu olan (bugünkü İstanbul Üniversitesinin temeli) “Sahn-ı Seman Medresesi” açılmıştır.
  • Cülus bahşişinin dağıtılması bu dönemde gelenekselleşmiştir.
  • Şehzadelerin devlet işlerinde kendilerini yetiştirmesi için sancaklara vali olarak gönderilmesi ilke olarak benimsenmiştir.
  • Osmanlı tarihinde İlk altın para bu dönemde bastırılmıştır.