Fatih Döneminde Anadolu’da Yapılan Fetihler:

İstanbul’un fethinden sonra Anadolu’da birliği ‘sağlamaya çalışan Fatih;

 • Karadeniz seferine çıkarak, Amasra’yı Cenevizlilerden almıştır. (1459)
 • Sinop ve Çevresini ele geçirerek Candaroğulları beyliğine son vermiştir. (1460)
 • Trabzon’u ele geçirerek, burada Bizans’ın son kalıntısı olan Trabzon Rum İmparatorluğu’nu ortadan kaldırmıştır. (1461)

Karadeniz seferi sonucunda;

 • Kuzey Anadolu Osmanlıların eline geçmiş, Sinop ve Trabzon
  gibi iki önemli limanın Osmanlıların eline geçmesiyle İpek yolunun Anadolu’daki kontrolü sağlanmıştır.

Karaman seferine çıkarak;

 • Osmanlı Devleti’ne karşı ilk zamandan beri cephe alan Karamanoğulları beyliğine son verilmiştir.

Karaman seferi sonunda;

 • Osmanlıların Anadolu Türk birliğini kurma yolunda en büyük rakipleri olan Karamanlılar etkisiz hale getirilmiştir. Doğu Anadolu’da kurulmuş bir Türk devleti olan Akkoyunlular, Karamanoğulları ve Venediklilerle Osmanlı Devleti’ne
  karşı işbirliği yapmışlar ve Osmanlı topraklarına saldırmışlardı. Bu gelişme üzerine Fatih bu defa da Akkoyunlular üzerine yürüyerek Otlukbeli Savaşı’nı yapmıştır. (1473)
 • Otlukbeli Savaşı sonucunda, Akkoyunlular mağlup olmuş ve Osmanlı Devleti’ne bağlanmış, Osmanlı Devleti Anadolu’daki Türk birliğini gerçekleştirmek konusunda büyük bir rakipten daha kurtulmuştur.
 • İslam dünyasında liderliği düşünen Fatih, Hicaz’ı elinde bulunduran Memlüklerden Hac yollarındaki su kuyularını tamir ettirebilmek için izin istemiş ancak, Memlükler bu teklifi reddedince aradaki gerginlik iyice artmıştır.