✓ Eyyubiler (1174- 1250): Eyyübi Devleti, Mısır’da Selahattin Eyyubi tarafından kurulmuştur.
✓ Tarihte oynadığı en önemli rollerin başında Haçlılara karşı mücadele ederek : Kudüs‘ü Haçlılardan geri, alması gelmektedir.
✓ Bir diğer önemli faaliyeti de Fatimilere son vererek Mısır’da hutbeyi yeniden Abbasi halifesi adına okutması olmuştur.
✓ Hayatı başarılarla dolu olan Selahaddin Eyyubi’nin 1193’te vefatı üzerine dört oğlu arasında taht mücadeleleri başlamıştır.
✓ Bu mücadeleler sonucu eski gücünden uzaklaşan devlete 1250 yılında Abbasi Halifesi’nin yardım amaçlı gönderdiği Memlûk askerleri son vermiştir.