XVII. yüzyılda Eflak, Boğdan, Erdel, Yemen, Bağdat ve Kırım gibi Osmanlıya bağlı eyaletlerde çıkan isyanlardır.

Eyalet İsyanlarının Nedenleri

  • Devlet otoritesinin bozulması,
  • Eyaletlerdeki devşirme kökenli devlet adamlarının halka baskı yapması,
  • Vergilerin devletin, denetimi dışında artırılmak istenmesi
  • Erdel, Eflak ve Boğdan gibi balkı Hristiyan ve Avrupalılara yakın olan, yönetimlerini iç işlerine, Avusturya ve Lehistan’ın karışması.
  • Bağlı beylik ve yönetimlerin Osmanlı Devletinden ayrılmak istemeleri.

Eyalet isyanları bazen taviz vererek bazen de şiddet kullanarak bastırılmıştır. Bu dönemde yüksek dereceli bazı devlet görevlileri de ayaklanmıştır. Erzurum valisi Abaza Mehmet Paşa, Sivas valisi Vardar Ali Paşa bunlara örnek olarak gösterilebilir.

Eyalet İsyanlarının Sonuçları

  • Bu isyanlar merkezden uzakta olduğu İçin İstanbul ve Celali İsyanları kadar devlet otoritesini sarsmamıştır.
  • İsyanların güçlükle bastırılması halkın devlete olan güvenini sarsmıştır,
  • Bu yüzyılda milliyetçilik fikri gelişmemiş olduğundan Eflak, Boğdan ve Erdel gibi yerlerde çıkan isyanlar bağımsızlıkla sonuçlanmamıştır.