■ Bitki örtüsünün korunması ve boş arazilere uygun türde ağaçlar ekilmesi
■ Eğimli araziler, eğim yönüne dik olarak sürülmelidir. Ülkemizde tarla sürülmesi işlemi %70 boyutunda yanlış yapılmakta ve bilinçsizlik yüzünden her yıl binlerce ton toprağımız yok olmaktadır. Ülkemizde tarım alanları eğim yönüne sürülmektedir. Bu durum arazinin erozyona karşı dirençsiz hale gelmesine neden olmaktadır.
■ Aşırı ve bilinçsiz hayvan otlatılmasının önüne geçilmelidir.
■ Orman yangınlarını önlemek için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.
■ Nadas alanları azaltılmalı, çiftçi bilinçlendirilerek tarım alanları alternatif ürünlere açılmalıdır.
■ Verimli tarım alanları üzerinde yerleşim ve sanayi tesisi kurulması önlenmelidir.
■ Anız yakınları engellenmelidir. Tarlada kalan sapların harman sonrasında yakılmasına anız yakımı denilmektedir. Anız yakımı nedeniyle verimli toprak yüzeyi hızla çoraklaşır.