Eratostenes (Eratosten) eski çağın ünlü coğrafyacıların biridir. Milattan önce III. Yüzyılda yaşamış olan Eratosten İskenderiye kütüphanesinin müdürlüğünü yapmıştır. Bu ünlü bilim adamı milattan önce 247 yılında Dünya’nın çevresini ilk kez hesaplamayı başarmıştır. Eratosten, Dünya’nın küresel bir şekle sahip olduğunu biliyordu. Dünya’nın çevresini hesaplamak isteyen Eratosten, basit bir yol izlemiştir. Çocukluk yıllarında, Syene’de (günümüzde Mısır’ın güneyindeki Avsan kenti) yaşamış olan Eratosten, girdiği bir kuyunun 21 Haziran tarihinde, öğle vakti tümüyle aydınlandığını görmüştür. Syene 24.5°’ Kuzey enleminde yani Yengeç Dönencesine çok yakın bir konumda yer almaktadır. Eratosten, aynı tarihte iki farklı ekibin hem Syene’ye hem de İskenderiye’de Güneş ışınlarının geliş açısını ölçtüğü taktirde, ortaya çıkacak olan açısal farklılık ve iki kent arasındaki uzaklıktan yararlanarak Dünya’nın çevresini hesaplayabileceğini düşünmektedir.

Bunun için 21 Haziran’da kendisi Syene’de, arkadaşları da İskenderiye’de güneş ışınlarının geliş açısını öğle vakti ölçmüştür. Bu ölçüm, yere dik olarak konumlanan iki çubuğun gölgeleri dikkate alınarak yapılmıştır. Yapılan ölçümde daha kuzeyde yer alan İskenderiye’ye güneş ışınlarının 7.2° daha eğik geldiğini gören Eratosten, Dünya’nın çevresini kolayca hesaplamayı başarmıştır. Çünkü; 7.2°’lik açı çemberin iç açısının 1/50′ si kadardır. Buna göre İskenderiye ile Syene arasındaki uzunluğu ölçüp 50 ile çarparsa Dünya’nın çevresini bulacağını düşünmüştür. İskenderiye ile Syene arası 5000 stadyon (eski Mısır’da ölçü birimi, 185 metre) uzaklıktadır. Buna göre Dünya’nın çevresi 250.000 stadyon yani 46.250 km’dir. Gerçekte Dünyanın kutup çevresinin 40.009 km olduğu düşünülürse Eratosten’in başarısı daha da çarpıcı hale gelir. Günümüzde hassas ölçüm araçları ile yapılan bu ölçümü, gerçeğe çok yakın biçimde gerçekleştiren Eratosten, buluşu sayesinde insanlık tarihine geçmiş yegane bilim insanlarından biri olmuştur.