Endülüs Emevileri Hakkında Bilgi  (756 – 1031): Emevilerin yıkılması sonucu ülkedeki tüm kontrol İspanya’daki topraklar hariç Abbasi Devleti’nin eline geçti. Emevi ailesinden olan Abdurrahman Abbasi’lerden kaçarak İspanya’ya gelmiştir. Buradaki Müslümanların kendisini halife olarak tanımaları sonucu Endülüs Emevi Devleti 756 yılında kurulmuştur. Başkenti Kurtuba olan devlet Avrupa’da kurulan ilk İslam Devleti’dir.

Endülüs Emevi Devletinin Özellikleri

– Devlet en parlak dönemlerini, III.Abdurrahman ve II.Hakem zamanlarında yaşadım III. Abdurrahman halife unvanını da kullanınca İslam dünyasında aynı anda Abbasiler, Endülüs Emevileri ve Fatimler olmak üzere, üç ayrı yerde halife ünvanını kullanan devlet olmuştur.

– Endülüs Emevileri bilim ve sanatta devrinin önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle başkent Kurtuba, yapılan bir çok cami, kütüphane ve medrese ile bu alanda Avrupa’yı etkilemiştir.

İbn-i Rüşd en ünlü bilim adamı olup, Helen kültürünün özelliklerinin Avrupa’ya taşınmasını sağladılar.

– Endülüs Emevi Devletinin farklı etnik devlet adamlarının mücadeleleri sonucu çıkan iç karışıklıklar nedeniyle zayıflaması sonucu 1031 yılında parçalanmasıyla küçük beylikler kuruldu. Bunlar içerisinde en önemlisi Beni Ahmer Devleti’dir.